Privacy

HKN Huisartsen gaat zorgvuldig met uw gegevens om conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. HKN Huisartsen beschikt over een privacyreglement. Dit reglement is geschreven met de patiënt als uitgangspunt, maar de voorwaarden waaronder gegevens worden bewerkt zijn ook toepasbaar op de gegevens van medewerkers en samenwerkende ketenpartners.